*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
مهارت های هفت گانه

آموزشهای ICDL  

پیوست‌ها:
فایلحجم فایل
دریافت این فایل (Access.pdf)آموزش Access93 Kb
دریافت این فایل (ICDL12.pdf)مبانی رایانه 1و21916 Kb
دریافت این فایل (EXCEL.pdf)آموزش Excel562 Kb
دریافت این فایل (WORD.pdf)آموزش word1385 Kb