*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 238626
مدير آموزش و توسعه منابع انساني

 

 

 

مدير آموزش و توسعه منابع انساني


آرش شفيعي

تلفن تماس :52572930-031 و52571400-031

 

 

 

رزومه كاري و علمي

1-تحصيلات و مدارك :

-ليسانس مهندسي متالوژي گرايش توليد آهن و فولاد

-فوق ليسانس مهندسي مواد گرايش جوشكاري و اتصال فلزات

-فارغ التحصيل مهندسي بين المللي جوشكاري(IWE) از انستيتو جوشكاري SLV آلمان

-فارغ التحصيل دوره DBA گرايش استراتژيك،تخصص مديريت تغيير و بهبود سازمان

2-سوابق كاري:

-مجتمع فولاد آلياژي اصفهان

-صنايع ريخته گري و ساخت قطعات-بخش خصوصي

-سازمان آموزش فني حرفه اي استان اصفهان

-دانشگاه آزاد اسلامي

-شركت سهامي ذوب آهن اصفهان-مميز داخلي سيستم هاي مديريت

-//                         //              -رئيس مركز آموزشهاي علمي كاربردي توحيد

-//                         //              -مدير تحقيق و توسعه

-//                         //              -سرپرست مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

-//                         //              -مدير آموزش و پژوهش

-//                         //              -مدير پژوهش ،فناوري و بومي سازي

-//                         //              -مدير سازماندهي و روشها

-//                         //              -مدير آموزش و توسعه منابع انساني

3-سوابق علمي و فعاليتهاي فوق برنامه

-تدريس دروس دانشگاهي در مقاطع كارداني و كارشناسي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

-كارشناس رسمي دادگستري - رشته فلزات ،سراميك و كامپوزيت

-كارشناس رسمي استاندارد - رشته نظارت بر استاندارد - مكانيك و فلز شناسي- سازمان ملي استاندارد ايران

-همكاري در تدوين قريب به 40 عنوان استاندارد ملي

-تاليف كتاب 976 نمودار تعادلي در علم مواد(انتشارات هودين)

-تدوين شانزده عنوان مقاله علمي و ارائه در كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي

-تدوين بيش از بيست عنوان جزوات آموزش كاربردي در زمينه هاي مديريت و مهندسي

-دريافت هجده عنوان گواهينامه هاي ملي و بين المللي از مراجع علمي معتبر

-دريافت هفده مورد تقدير نامه و نشان از مراكز،مراجع و شخصيت ها