***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 363915
2014-vol54-no3

2014-vol54-no3

پیوست‌ها:
فایلحجم فایل
دریافت این فایل (A Coke Analogue for the Study of the Effects of Minerals on Coke Reactivity.pdf)A Coke Analogue for the Study of the Effects of Minerals on Coke Reactivity.pdf1007 Kb
دریافت این فایل (Analysis and Application of Soft Reduction Amount for Bloom Continuous Casting P)Analysis and Application of Soft Reduction Amount for Bloom Continuous Casting P1772 Kb
دریافت این فایل (Analysis of Hydrogen Trapping by Gaussian Distribution for Normalized Carbon Ste)Analysis of Hydrogen Trapping by Gaussian Distribution for Normalized Carbon Ste860 Kb
دریافت این فایل (Austenite Grain Boundary Pinning during Reheating by Mixed AlN and Nb(C,N) Parti)Austenite Grain Boundary Pinning during Reheating by Mixed AlN and Nb(C,N) Parti1349 Kb
دریافت این فایل (Coil Design in Electromagnetic Induction-controlled Automated Steel-teeming Syst)Coil Design in Electromagnetic Induction-controlled Automated Steel-teeming Syst916 Kb
دریافت این فایل (Development of a Thermodynamic Database for Mold Flux and Application to the Con)Development of a Thermodynamic Database for Mold Flux and Application to the Con893 Kb
دریافت این فایل (Development of Chromite Sinter from Ultra-Fine Chromite Ore by Direct Sintering.)Development of Chromite Sinter from Ultra-Fine Chromite Ore by Direct Sintering.1114 Kb
دریافت این فایل (Development of Pellet-Sinter Composite Agglomerate for Blast Furnace.pdf)Development of Pellet-Sinter Composite Agglomerate for Blast Furnace.pdf848 Kb
دریافت این فایل (Dynamic Recrystallization Behavior of Vanadium Micro-alloyed Forging Medium Carb)Dynamic Recrystallization Behavior of Vanadium Micro-alloyed Forging Medium Carb979 Kb
دریافت این فایل (Effect of Alumina and Extended Basicity on the Viscosity and Structure in the Ti)Effect of Alumina and Extended Basicity on the Viscosity and Structure in the Ti1017 Kb
دریافت این فایل (Effect of Firing Temperature on Mechanical Properties of Al2O3–C Sensor for Co)Effect of Firing Temperature on Mechanical Properties of Al2O3–C Sensor for Co853 Kb
دریافت این فایل (Effect of Mg and Ca Treatment on Behavior and Particle Size of Inclusions in Bea)Effect of Mg and Ca Treatment on Behavior and Particle Size of Inclusions in Bea1014 Kb
دریافت این فایل (Effect of Micro-porosities on Fatigue Behavior in Aluminum Die Castings by 3D X-)Effect of Micro-porosities on Fatigue Behavior in Aluminum Die Castings by 3D X-939 Kb
دریافت این فایل (Effect of Sn on the Adhesion between Cu–Sn Alloy Coated Steel and Styrene Buta)Effect of Sn on the Adhesion between Cu–Sn Alloy Coated Steel and Styrene Buta813 Kb
دریافت این فایل (Enhanced Concentric Solidification Technique for High-Temperature Laser-Scanning)Enhanced Concentric Solidification Technique for High-Temperature Laser-Scanning349 Kb
دریافت این فایل (Evolution of Non-Metallic Inclusions in Ultra Low Carbon Steel after Aluminum De)Evolution of Non-Metallic Inclusions in Ultra Low Carbon Steel after Aluminum De951 Kb
دریافت این فایل (Experimentally-aided Simulation of Directional Solidification of Steel.pdf)Experimentally-aided Simulation of Directional Solidification of Steel.pdf901 Kb
دریافت این فایل (Induration Process of Pellets Prepared from Mixed Magnetite–35% Hematite Conce)Induration Process of Pellets Prepared from Mixed Magnetite–35% Hematite Conce1622 Kb
دریافت این فایل (Influence of Content and Microstructure of Deposited Carbon on Fluidization Beha)Influence of Content and Microstructure of Deposited Carbon on Fluidization Beha1298 Kb
دریافت این فایل (Influence of Fe Oxidation on Selective Oxidation Behavior of Si and Mn Added in )Influence of Fe Oxidation on Selective Oxidation Behavior of Si and Mn Added in 1849 Kb
دریافت این فایل (Influencing Factors and Effects of Assimilation Characteristic of Iron Ores in S)Influencing Factors and Effects of Assimilation Characteristic of Iron Ores in S1067 Kb
دریافت این فایل (Kinetic Model of the γ to α Phase Transformation at Grain Boundaries in Boron-)Kinetic Model of the γ to α Phase Transformation at Grain Boundaries in Boron-617 Kb
دریافت این فایل (Mixed Integer Linear Programming and Solution for the Multi-tank Train Stowage P)Mixed Integer Linear Programming and Solution for the Multi-tank Train Stowage P882 Kb
دریافت این فایل (Modelling-based Innovative Feeding Strategy for Beam Blanks Mould Casting Aimed )Modelling-based Innovative Feeding Strategy for Beam Blanks Mould Casting Aimed 1369 Kb
دریافت این فایل (Phase Composition Using a Variable Magnetic Field.pdf)Phase Composition Using a Variable Magnetic Field.pdf595 Kb
دریافت این فایل (Pretreatment Process on Refractory Gold Ores with As.pdf)Pretreatment Process on Refractory Gold Ores with As.pdf448 Kb
دریافت این فایل (Progress on High Magnetic Field-Controlled Transport Phenomena and Their Effects)Progress on High Magnetic Field-Controlled Transport Phenomena and Their Effects2218 Kb
دریافت این فایل (Recycling Waste Bakelite as an Alternative Carbon Resource for Ironmaking Applic)Recycling Waste Bakelite as an Alternative Carbon Resource for Ironmaking Applic1024 Kb
دریافت این فایل (Removal Behavior of Inclusions in Molten Steel by Bubble Wake Flow Based on Wate)Removal Behavior of Inclusions in Molten Steel by Bubble Wake Flow Based on Wate433 Kb
دریافت این فایل (Representation of Dephosphorization Ability for CaO–Containing Slags Based on )Representation of Dephosphorization Ability for CaO–Containing Slags Based on 1067 Kb
دریافت این فایل (Role of Ferrous Raw Materials in the Energy Efficiency of Integrated Steelmaking)Role of Ferrous Raw Materials in the Energy Efficiency of Integrated Steelmaking540 Kb
دریافت این فایل (Surface Reaction of Blast Furnace Slag under Hydrothermal Conditions.pdf)Surface Reaction of Blast Furnace Slag under Hydrothermal Conditions.pdf1653 Kb