***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 363929
نمرات آزمون هاي زبان


شایان ذکر است نمره قبولی 13 از 20 می باشد و براساس دستورالعمل افرادی که نمره قبولی در آزمون را کسب نکنند و یا در امتحان غیبت نماید نمی توانند در دوره های حضوری شرکت نمایند .

فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون مربوطه گردیده اند می بایستی حداکثر تا تاریخ 27/11/95 فرم درخواست آموزش داخل شرکت را تکمیل و ارایه نمایند.

پیوست‌ها:
فایلحجم فایل
دریافت این فایل (نمرات زبان.pdf)نمرات زبان.pdf37 Kb