***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 326822
اداره آموزش هاي علمي- كاربردي


اهم وظايف و اقدامات اداره آموزشهای علمی کاربردی :

جذب و تربيت دانشجو در مقطع كارداني در رشته هاي زير :

كاردان فني ابزاردقيق

كاردان فني جوش

كاردان فني مكانيك – ماشين ابزار

جذب و تربيت دانشجو در مقطع كارشناسي رشته هاي زير :

مهندسي فناوري بازرسي جوش

مهندسي فناوري كنترل – ابزاردقيق

مهندسي فناوري  مكانيك – ماشين ابزار

كارشناسي حرفه اي ايمني ، سلامت و محيط زيست صنايع ( HSE)

پذيرش كارآموزان و هنرجويان از ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي


سرپرست مركز علمي كاربردي :آقاي دكتر وحيد حنائي نژاد

كارمندان مركز:

آقاي سيد رسول عطائي (كارشناس)

آقاي داوود راست پور (كاردان)

خانم سميه عليزاده و خانم ندا شامحمدي كارمندان اداري

خانم فاطمه نصري (مسئول دبيرخانه)

آقاي مختاري(خدمات)

تلفن هاي تماس: