*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 314733

 

اداره ارزيابي و توسعه

"اهم وظايف اداره ارزيابي و توسعه كاركنان"

كنترل و نظارت بر فرايند آموزش از طريق پايش و صحه گذاري شاخصها و اهداف تعيين شده

تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و  ارائه گزارشات و اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي موردنياز

ارزيابي دوره هاي آموزشي براساس رضايت سنجي  از : عملكرد مدرس، ارتباط دوره با نيازهاي فراگيران، طراحي و برنامه ريزي دوره، تسهيلات آموزشي و نحوه اجرا

سنجش اثربخشي آموزشهاي اجرا شده كه نشان دهنده تغيير رفتارويا ارتقاء توانايي فراگيران بوده و توسط سرپرست بلافصل اعلام مي گردد

 

سرپرست اداره برنامه ريزي و توسعه


هدايت خان محمدي

تلفن تماس : 52572747-031

رزومه كاري و علمي

1- تحصيلات و مدارك

- ليسانس مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي

- فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش مهندسي صنايع

- دكترا مديريت منابع انساني

2- سوابق كاري

- شركت سهامي ذوب آهن اصفهان-مسئول كارگاه ساخت بخش آگلومراسيون

//                //      -سرپرست اداره آموزش مديريت آموزش و توسعه منابع انساني

//                //  -سرپرست اداره برنامه ريزي مديريت آموزش

//                //  -سرپرست اداره توسعه منابع انساني

//                //  -رئيس مركز آموزش هاي عالي علمي كاربردي ذوب آهن اصفهان

//                //  -سرپرست آموزشهاي علمي كاربردي

//                // -سرپرست ارزيابي و توسعه كاركنان

3- سوابق علمي

تدريس دروس دانشگاهي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

تدريس دروس مرتبط با مهندسي صنايع و مديريت منابع انساني در صنايع و سازمانهاي كشور

همكاري و مشاوره در بيش از 20 طرح پژوهشي در سازمانها و شركت هاي كشور

تدوين 24 عنوان مقاله و ارائه در كنفرانسها و همايش هاي علمي در سطح ملي

تدوين 4 مقاله ISI در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارج از كشور

تدوين بيش از 35 عنوان جزوات آموزشي و كاربردي در زمينه هاي مديريت و مهندسي صنايع

تاليف 2 كتاب در حوزه مهندسي صنايع مهندسي انبار و كنترل توليد و موجوديها

 

 

 

كارشناسان :اسماعيل كريميان-عباس قندهاري تلفن تماس 52572960

كارمندان واحد اثر بخشي

خانم مژگان سورد

خانم افسون كاملي

خانم نسرين دُرّي

آقاي روح اله كاوياني


تلفن تماس:52574268 و52572909