***قابل توجه فراگيران زبان انگليسي:اعلام نتايج آزمونهاي زبان انگلیسی درلینک گروه زبان***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 344290
اداره برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي


اهم وظايف و اقدامات اداره برنامه ریزی و هماهنگی

تدوين استاندارد آموزشي مشاغل براساس اهداف و استراتژی ها، قوانين و مقررات ، خط مشي سيستم هاي مديريتي شركت، شرح شغل ، نظر سرپرستان بلافصل، نظر متخصصان داخلي و بيروني

استخراج دوره هاي فرايندي مديريتها در قالب طرح مسئله

تدوين تقويم آموزشي با توجه به ظرفيت اجرا، اولويت كمبودهاي آموزشي  شاغلين و محدوديت اعلام شده توسط مديريتها

برنامه ریزی واجرای آموزشهای استاد شاگردي(OJT) توسط مافوق سازماني شاغل به منظوراستفاده از دانش ضمني وظرفيتهای موجود

ارزيابي صلاحیت حرفه ای کارکنان بمنظور حصول اطمينان از وجود شاغلين ماهر و مجرب موردنياز مشاغل خط توليد

طراحي سمينارهاي آموزشي از جمله :

برنامه ريزي و اجراي  سمينارهاي نگرشي

سمينارهاي سلامت و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كاركنان

آموزشهاي فرهنگي و اجتماعي با محوريت موضوعات آموزش مهارتهاي زندگي و فرزندپروري ، قرآن و معارف ، فضاي مجازي و پيشگيري از اعتياد

ماموريتهاي آموزشي خارج از شركت شامل :

دوره هاي تخصصي كه امكان برگزاري در داخل شركت وجود ندارد

سمينارها، ‌همايش ها، كنفرانسها و نمايشگاههاي ملي و بين المللي

بازديد از شركتها و صنايع مشابه بمنظور الگوبرداري

پياده سازي نرم افزار جامع فرايند آموزش