*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***

وضعیت سایت

مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 314717
اداره برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي


اهم وظايف و اقدامات اداره برنامه ریزی و هماهنگی

تدوين استاندارد آموزشي مشاغل براساس اهداف و استراتژی ها، قوانين و مقررات ، خط مشي سيستم هاي مديريتي شركت، شرح شغل ، نظر سرپرستان بلافصل، نظر متخصصان داخلي و بيروني

استخراج دوره هاي فرايندي مديريتها در قالب طرح مسئله

تدوين تقويم آموزشي با توجه به ظرفيت اجرا، اولويت كمبودهاي آموزشي  شاغلين و محدوديت اعلام شده توسط مديريتها

برنامه ریزی واجرای آموزشهای استاد شاگردي(OJT) توسط مافوق سازماني شاغل به منظوراستفاده از دانش ضمني وظرفيتهای موجود

ارزيابي صلاحیت حرفه ای کارکنان بمنظور حصول اطمينان از وجود شاغلين ماهر و مجرب موردنياز مشاغل خط توليد

طراحي سمينارهاي آموزشي از جمله :

برنامه ريزي و اجراي  سمينارهاي نگرشي

سمينارهاي سلامت و درمان به منظور ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كاركنان

آموزشهاي فرهنگي و اجتماعي با محوريت موضوعات آموزش مهارتهاي زندگي و فرزندپروري ، قرآن و معارف ، فضاي مجازي و پيشگيري از اعتياد

ماموريتهاي آموزشي خارج از شركت شامل :

دوره هاي تخصصي كه امكان برگزاري در داخل شركت وجود ندارد

سمينارها، ‌همايش ها، كنفرانسها و نمايشگاههاي ملي و بين المللي

بازديد از شركتها و صنايع مشابه بمنظور الگوبرداري

پياده سازي نرم افزار جامع فرايند آموزش


سرپرست اداره برنامه ريزي و هماهنگي آموزش


حبيب اله اميني تلفن تماس:52572903-031

كارشناسان آموزش:

پيش شماره تماس: 031

1-شهرام مرداني تلفن تماس :52574077

2-عباس نيكبخت

مسئولين آموزش :

1-محمدرضا كاظمي حوزه(بهره برداري شامل اتوماسيون،توليد توزيع برق،انرژي و بهينه سازي سوخت،آبرساني،امورفني و برنامه ريزي توليد،معاونت بهره برداري،مديريت ارشد بهره برداري،مديريت نت مكانيك،مديريت نت راه و ساختمان و آزمايشگاه مركزي تلفن تماس 52574661

2-سعيد عمراني حوزه منابع انساني،حوزه مالي،حوزه فروش و حوزه خريد تلفن تماس52572928

3-عباس حفيظي حوزه مدير عامل،كوره بلند  تلفن تماس 52572941

4-سعيد هاشمي مديريت كك و مواد شيميائي،مديريت آگلومراسيون و مديريت  راه آهن تلفن تماس 52574661

5-عليرضا اميني مديريت فولادسازي مديريت نورد(300-650-500-350) مديريت نسوز تلفن تماس 52572964

6- مجتبي نصيري حوزه توسعه و حوزه پشتيباني ساخت تفن تماس 52574840