*** زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم***
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت، مهندس آرش شفیعی به عنوان مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، منصوب شد